ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ต.ค. 2563
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ต.ค. 2563
4 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ต.ค. 2563
5 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ต.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ส.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ส.ค. 2563
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ก.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 มิ.ย. 2563
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14